ปีนี้ให้อะไรเป็นของขวัญดี 2.10 นาที
โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการให้เหล้าเท่ากับแช่ง ปี2563

วันพิเศษแบบนี้ ท่านประธานจะได้ของขวัญเป็นอะไร ภารกิจลับพิเศษแห่งปี ในการช่วยกันหาของขวัญให้ท่านประธาน พวกเขาและเธอจะได้คำตอบหรือไม่ โปรดติดตาม...published by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 03/12/2020 15:59:06   |   last edited by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 07/12/2020 10:30:15
เหล้า
ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
ที่มา : -
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
57
1
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
ให้เหล้าเท่ากับแช่งระยะสอง 30s
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ ให้เหล้า=แช่งที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ให้เหล้าเท่ากับแช่งระยะสอง 15s
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ ให้เหล้า=แช่งที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง