ไขมันกินได้ เลือกให้ถุก กินให้พอดี
ไขมัน คือโปรตีนที่ดีของมนุษย์ แต่จะดีกว่าถ้าเราเลือกกินไขมันได้ถูกต้องและพอดีต่อความต้องการของร่างกาย

published by 'นางสาว นิลาวัลย์ แป้นน้อย'   | 20/01/2020 11:57:04   |   last edited by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 10/03/2020 11:58:44
ไขมันกินได้
สุขภาพร่างกาย
เคล็ดลับดูแลสุขภาพร่างกาย
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
189
4
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย
เคล็ดลับสำหรับนักวิ่ง ที่อยู่ในช่วงฝึกซ้อมไปจนถึงช่วงวิ่งและหลังการวิ่ง ที่นักวิ่งควรต้องรู้
happy 8 ความสุขแปดประการ
เนื้อหาประกอบนิทรรศการ "HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" ที่ สสส. ได้สังเคราะห์มาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลต่อ เยาวชน วัยทำงานและประชาชนทั่วไป และหลักการเบี้องต้น ที่จะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีความสุข