ชราสุขด้วย 11 อ.
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ร่างกายที่ถดถอยคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขกับสิ่งที่มีอยู่ต่างหากคือเรื่องสำคัญที่ผู้สูงวัยทุกคนต้องเตรียมรับมือ

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 27/07/2016 06:06:40   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 20/02/2020 14:47:16
ชราสุขด้วย 11 อ.
ชราสุข
อาหารผู้สูงวัย
ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
อารมณ์ผู้สูงอายุ
อนามัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
HealthLiteracy
ที่มา : คู่มือสูงวัยอย่างสมาทร์, คู่มือการอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
743
171
3
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
เลิกเหล้าเลิกจน_11
เลิกเหล้า เลิกจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างสุขภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีด้วยการเลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวมีความสุข
ขบวนการไร้พุง ตอน ท้า...ยกห้อง 11
หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อ. ต่างๆจนครบ 3อ. ท้ายกก๊วนโรงเรียนอรรถวิทย์ 19 คน เดินทางมาใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว แต่ผลของภารกิจลดน้ำหนักรวมกันให้ได้ 10 กิโลกรัมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ ติดตามได้ใน ขบวนการไร้พุง ตอน ท้ายกห้อง 11