จัดเวลาแบบ 8+8+8 : เคล็ดลับเพื่อชีวิตที่สมดุล
จะทำอย่างไรให้ชีวิตเราทำงานได้อย่างเต็มที่ มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และมีเวลาว่างทำงานอดิเรกได้

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 21/02/2017 13:19:38   |   last edited by 'KM Auditor'   | 30/11/2018 16:03:03
จัดเวลาแบบ 8+8+8 : เคล็ดลับเพื่อชีวิตที่สมดุล
การใชีชีวิต
เทคนิคการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
จัดเวลาแบบ 8+8+8
ที่มา : หนังสือ "จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมงไม่ยาก" โดยทวีวรรณ กมลบุตร หน้า 50
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
2800
70
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
5 กับดักหลุมพรางทางการเงิน
เทคนิคแรก “ตั้งสติก่อนใช้สอย” คิดให้ดีว่าสิ่งที่จะซื้อนั้นสำคัญหรือจำเป็นจริงๆ หรือไม่ เทคนิคที่สอง “เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อ” สำหรับสิ่งของชนิดเดียวกัน อาจมีราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ขาย หากรู้จักเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มิใช่น้อย
ไขมันทรานส์ ภัยร้านเบอร์ 1 แห่งวงการไขมัน
ถ้าบริโภคไขมันทรานส์มากเกินกว่า 4 % ของพลังงานทั้งหมด จะทำให้เหลือแต่คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ