กินอย่างไรให้ไกลมะเร็ง
หากเราใส่ใจการกินขึ้นสักนิด ออกกำลังกายคู่กันสักหน่อย เราก็จะลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้แน่นอน

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 31/01/2017 14:35:20   |   last edited by 'จรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์'   | 14/03/2019 14:24:18
กินอาหารไกลมะเร็ง
แนะนำอาหารห่างไกลมะเร็ง
อาหารเพื่อสุขภาพ ห่างไกลมะเร็ง
ที่มา : "9 เคล็ดลับ 9 สู่ความสำเร็จอาหารต้านมะเร็ง" เอกสารเผยแพร่ความรู้โรคมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
424
217
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
วิธีตรวจเต้านมง่ายๆ ห่างไกลมะเร็ง
โรคอันตรายที่ผู้หญิงต้องระวังไม่แพ้ มะเร็งปากมดลูก สาเหตุของมะเร็งเต้านม เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ก่อนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เรามาลองตรวจเช็กเต้านมด้วยตนเองกันเลย