คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น
การปรับสภาพบ้านคนพิการใช่ว่าจะเป็นเพียงการเติมเต็มโอกาสให้แก่คนพิการทางสภาพแวดล้อมกายภาพเท่านั้น การปรับสภาพบ้านคนพิการยังสามารถพัฒนาสมรรถนะทางร่ายกายได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิมธิภาพของการใช้ชีวิตปกติให้ดีขึ้นด้วย

published by 'sopit khankhang'   | 14/01/2018 23:33:18   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 19/03/2020 11:30:53
เล่มใหม่ร้อนๆ
การปรับสภาพบ้านคนพิการ
คนพิการ
คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น
บ้าน
สิ่งแวดล้อม
หนังสือใหม่
อื่นๆ
document
HealthLiteracy
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
386
741
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
80 เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย
เคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองในการดูแลครอบครัว ตามลักษณะของสังคม และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พ่อ แม่ จึงต้องตามลูกๆให้ทันเพื่อดูแลลูกรักอย่างถูกวิธี
คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตัวอย่างดีดีและเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเริ่มก่อตั้ง การดำเนินงาน และการขยายปริมาณและคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน