8 ประโยชน์เมื่อกินอาหารสุขภาพ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น อาหารที่เมื่อทานเข้าไปแล้วน้ำหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลให้ร่างกายเป็นโรคเรื้อรัง โดยเน้นวัตถุดิบไปที่ผัก ผลไม้ เป็นหลัก ไม่ปรุงแต่งรส ลดเกลือ ลดน้ำตาล ลดไขมัน ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ของอาหารสุขภาพ วันนี้เราจึงนำมาฝากกัน เพื่อทุกคนจะได้หันมาดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญอาหารที่จะทานเข้าสู่ร่างกายกันมากขึ้น

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 20/02/2017 19:01:17   |   last edited by 'KM Auditor'   | 01/12/2018 09:37:29
8 ประโยชน์เมื่อกินอาหารสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารการกิน
สุขภาพที่ดี
โภชนาการที่ดี
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่มา : "ประโยชน์ของการทานอาหารเพื่อสุขภาพ" SOOK MAGAZINE ISSUE No.45
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
11266
76
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
จัดเวลาแบบ 8+8+8 : เคล็ดลับเพื่อชีวิตที่สมดุล
จะทำอย่างไรให้ชีวิตเราทำงานได้อย่างเต็มที่ มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และมีเวลาว่างทำงานอดิเรกได้