มหานครขยะ
ขยะในประเทศไทยที่ถูกยกให้เป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องด้วยปัจจุบันคนในสังคมไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจึงทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขเชื่อหรือไม่ทุกคนมีพลังทำให้ ขยะเหล่านี้หายไปได้!!

published by 'นางสาว นิลาวัลย์ แป้นน้อย'   | 10/06/2020 12:11:06   |   last edited by 'นางสาว นิลาวัลย์ แป้นน้อย'   | 26/08/2020 10:18:24
มหานครขยะ
การจัดการขยะ
ขยะ
Zero Waste
Go Zero Waste
เรียนรู้สร้างสุข
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
264
204
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
go zero waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ
หนังสือประกอบ นิทรรศการ Go zero waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ ต้นแบบในการเรียนรู้ของเราทุกคนในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถลงมือแด้ไขปัญหาขยะได้ด้วยตัวเราเอง
07: ภาพข่าว: คนไทยไม่ทน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานในงานวันต่อต่านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เดินหน้าล่าโกง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงาน พร้อมภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานกว่า 3,000 คน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี