10 คำถาม ไขข้อข้อใจ การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายจริงหรือ
ในควันบุหรี่ถูกขับออกในกระเพาะปัสสาวะ ตับอ่อนและไตในคนที่สูบบุหรี่ที่ยังไม่มีอาการ เป็นเพราะร่างกายพยายามซ่อมแซมความเสียดหายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ตลอดเวลา

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 30/12/2017 10:18:32   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 30/12/2017 10:18:32
รวมสื่อ สสส.
ยาสูบ
document
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
157
20
0
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
test-เวทีสร้างสุข
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ
test-เวทีสร้างสุข
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ