แผลในปากอาจไม่ใช่ร้อนใน แต่เป็นมะเร็งช่องปาก
อวัยวะในช่องปากอาจเกิดโรคมะเร็งได้ในทุกตำแหน่ง ได้แก่ ลิ้น กระพุ้งแก้ม ริมฝีปาก เหงือก เพดานปาก พื้นปากใต้ลิ้น ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล และส่วนบนของลำคอ

published by 'sopit khankhang'   | 07/01/2018 10:17:34   |   last edited by 'sopit khankhang'   | 07/01/2018 10:17:34
ความรู้
มะเร็งช่องปาก
ร้อนใน
สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก
หนังสือใหม่
แผลในปาก
โรคภัยไข้เจ็บ
images
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
3770
11
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่อย่างปลอดภัย (ตอนที่ 8)
การเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการขับขี่ และการดื่มสุราที่เป็นการนำมาซึ่งสาเหตุของการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
VCD ละครอนิเมชั่น พลังต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนมี “ต้นทุนชีวิต” กันอยู่ทุกคน ตั้งแต่สายใยความรัก ความอบอุ่นของพ่อแม่ที่ส่งผ่านมายังลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจนเติบโต