7วิธีป้องกันตัวจากสายฟ้าฟาด
83 27 0

เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว นอกจากโรคภัยที่มาเยี่ยมเยือนหากร่างกายไม่แข็งแรง ยังมีภัยจากฟ้าผ่าที่เราควรต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นกัน วันนี้ได้นำ7วิธีป้องกันตัวจากสายฟ้าฟาดมาฝากกัน

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | about 12 months ago   |   last edited by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | about 12 months agoที่มา : "9 วิธีป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า" Thaihealth.or.th
83 27 0
  • สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :
  • ประเด็นสุขภาพ :
  • ประเภทสถานที่ :
  • พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :
  • โครงการ :

สื่อที่เกี่ยวข้อง

ลดผัด ลดทอด ลดไขมัน

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสการ์ด ที่เพิ่มทางเลือกในการกินอาหารให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดี ลดโรคภัยไข้เจ็บและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ท่านได้

เลิกบุหรี่ดียังไง

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสการ์ด ที่นำเสนอทางเลือกที่ดีให้กับชีวิตของท่าน เพียงแค่ท่านเลิกบุหรี่ ท่านจะได้รู้ว่าชีวิตที่ดีและสดใสขึ้นอย่างไร

Comments