คุ่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
ใหม่ล่าสุด!! คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ที่คุณหมอหลายท่านช่วยกันรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในสถานการณ์นี้

published by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 30/07/2021 17:04:52   |   last edited by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 02/08/2021 13:06:34
ช่วยกันสู้โควิด
คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19
สสส
วัคซีน
ไวรัสโคโรน่า
Covid-19
ไทยรู้สู้โควิด
โควิด
คุ่มือ
การแยกกักตัวที่บ้าน
Home Isolation
ที่มา : -
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
562
239
0
QR Code Link
สื่อ Persona Health
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
คุ่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ฉบับปรับปรุง

เปิดตัว คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ที่คุณหมอหลายท่านช่วยกันรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังตึงตัวเต็มที่ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก

http://ssss.network/rnzwu

คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ”
แม้สถานการณ์การระบาดของโควิดจะเริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่ควรประมาท หลายชุมชนยังมีคนติดเชื้อจำนวนมาก การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนจึงเป็นหนึ่งในทางแก้ปัญหาดังกล่าว
คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เล่มนี้ อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะกับผู้นำชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้จริง และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
#CommunityIsolation
ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี!! ได้ที่นี่ : http://ssss.network/w15nq