คุ่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
ใหม่ล่าสุด!! คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ที่คุณหมอหลายท่านช่วยกันรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในสถานการณ์นี้

published by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 30/07/2021 17:04:52   |   last edited by 'นาย สินธุ์ ราชสีห์'   | 20/09/2022 14:11:00
ช่วยกันสู้โควิด
คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19
สสส
วัคซีน
ไวรัสโคโรน่า
Covid-19
ไทยรู้สู้โควิด
โควิด
คุ่มือ
การแยกกักตัวที่บ้าน
Home Isolation
ที่มา : https://socialmarketing.thaihealth.or.th
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
804
389
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
คุ่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ฉบับปรับปรุง

เปิดตัว คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ที่คุณหมอหลายท่านช่วยกันรวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังตึงตัวเต็มที่ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก

http://ssss.network/rnzwu

คู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ฉบับปรับปรุง

คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ฉบับปรับปรุงล่าสุด อัพเดตข้อมูลทันสถานการณ์ จากคุณหมอหลายท่าน เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วยโควิดเมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน อีกทั้งยังมีการเตรียมตัวในด้านอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องวัดค่าออกซิเจนและปรอท การใช้ชุดตรวจโควิด การจัดการขยะติดเชื้อสามารถดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก

http://ssss.network/rnzwu