5 กับดักหลุมพรางทางการเงิน
เทคนิคแรก “ตั้งสติก่อนใช้สอย” คิดให้ดีว่าสิ่งที่จะซื้อนั้นสำคัญหรือจำเป็นจริงๆ หรือไม่ เทคนิคที่สอง “เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อ” สำหรับสิ่งของชนิดเดียวกัน อาจมีราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ขาย หากรู้จักเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มิใช่น้อย

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 17/05/2017 15:26:14   |   last edited by 'KM Auditor'   | 26/02/2019 17:11:58
finance
account
การบริหารการเงิน
การเงิน
5 กับดักหลุมพรางทางการเงิน
ที่มา : นิตยสาร SOOK ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2556 หน้า 28
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
733
54
0
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
5 กับดักหลุมพรางทางการเงิน
มารู้จักเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มิใช่น้อย
หลักสูตร นักสืบ ยาสูบ (สำหรับเยาวชน)
หลักสูตร นักสืบ ยาสูบ (สำหรับเยาวชน) ฉบับปรับปรุงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมยาสูบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพเครือข่าย/แกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา