เริ่มวิ่งใหม่ให้ได้...ชนะในความแพ้
การตั้งเป้าหมายในการออกกำลัง เอาชนะตัวเองให้ได้เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 06/09/2019 13:19:00   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 06/09/2019 13:19:00
รวมสื่อ สสส.
วิ่ง
สุขภาพร่างกาย
ออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย
สุขภาพร่างกาย
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
25
0
0
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
10 คำถาม ไขข้อข้อใจ การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายจริงหรือ
ในควันบุหรี่ถูกขับออกในกระเพาะปัสสาวะ ตับอ่อนและไตในคนที่สูบบุหรี่ที่ยังไม่มีอาการ เป็นเพราะร่างกายพยายามซ่อมแซมความเสียดหายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ตลอดเวลา
test-เวทีสร้างสุข
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ