07: ภาพข่าว: คนไทยไม่ทน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานในงานวันต่อต่านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เดินหน้าล่าโกง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงาน พร้อมภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานกว่า 3,000 คน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

published by 'นางสาว ทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร'   | 17/12/2019 07:01:47   |   last edited by 'นางสาว ทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร'   | 17/12/2019 07:01:47
newscliping
Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
เดินหน้าล่าโกง
ที่มา : นสพ.คมชัดลึก
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
175
1
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
02: ปลุกต่อต้านคอร์รัปชันสากลกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต
รัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สสส.ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” หวังกระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต
01: 4 องคกรรวมมือพัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราช
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ที่จะมาช่วยให้การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้