เคล็ดลับลดกินหวาน
การกินอาหารติดรสหวานไม่ใช่เรื่องดี เพราะเป็นบ่อเกิดของโรงเรื้อรังอย่างเบาหวาน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตนเองโดยเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีการลดความหวานจากพฤติกรรมอย่างค่อยเป็น ค่อยไป

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 29/04/2019 14:50:27   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 29/04/2019 14:50:27
ความรู้
กินเพื่อสุขภาพ
จุลสาร
จุลสารศูนย์เรียนรู้
พฤติกรรมการกิน
ลดหวาน
โรคเบาหวาน
โรคภัยไข้เจ็บ
อาหารการกิน
สุขภาพร่างกาย
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
101
5
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่อย่างปลอดภัย (ตอนที่ 8)
การเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการขับขี่ และการดื่มสุราที่เป็นการนำมาซึ่งสาเหตุของการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
VCD ละครอนิเมชั่น พลังต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนมี “ต้นทุนชีวิต” กันอยู่ทุกคน ตั้งแต่สายใยความรัก ความอบอุ่นของพ่อแม่ที่ส่งผ่านมายังลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจนเติบโต