คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตัวอย่างดีดีและเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเริ่มก่อตั้ง การดำเนินงาน และการขยายปริมาณและคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 01/01/2018 12:44:12   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 26/02/2020 16:11:52
เล่มใหม่ร้อนๆ
การระดมทรัพยากรในท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
โครงการประสานพลังปัญญาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สุขภาวะชุมชนและสังคม
document
HealthLiteracy
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
1009
71
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
80 เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย
เคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองในการดูแลครอบครัว ตามลักษณะของสังคม และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พ่อ แม่ จึงต้องตามลูกๆให้ทันเพื่อดูแลลูกรักอย่างถูกวิธี
"ขยับ" กระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาพที่ดี
แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากเพียงไร แต่หลายคนก็มักพบว่าปัญหามิได้อยู่ที่ความไม่รู้ แต่อุปสรรคสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในการออกกำลังกาย คือการเริ่มต้นและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับใครหลายๆ คน มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า คนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้