ตารางการอบรม
ชื่อไฟล์ 
  • 1
ไม่มีข้อมูลให้แสดง

ตารางการอบรมระบบสำหรับภาคี ไตรมาส 1/2563

อบรมระบบ DOL, รายงานความก้าวหน้า, บริหารโครงการย่อย,  I AM(ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้) 


เปิดทั้งหมด 7 รอบ  เวลา 13:00 - 17:00 น. 


รอบที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ห้อง 413

รอบที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ห้อง 413

รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ห้อง 413

รอบที่ 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ห้อง 413

รอบที่ 5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ห้อง 413

รอบที่ 6 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ห้อง 414

รอบที่ 7 วันที่ 29 กันยายน  2562 ห้อง 319

รอบที่ 8 วันที่ 13 ธันวาคม  2562 ห้อง 413

รอบที่ 9 วันที่ 20 ธันวาคม  2562 ห้อง 414

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้  https://bit.ly/2QZsb5v