ตารางการอบรม
ชื่อไฟล์ 
  • 1
ไม่มีข้อมูลให้แสดง

ตารางการอบรมระบบสำหรับภาคี ไตรมาส 2/2562

อบรมระบบ DOL, รายงานความก้าวหน้า, บริหารโครงการย่อย,  I AM(ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้
เปิดทั้งหมด 7 รอบ
 13:00 - 17:00 น. 
รอบที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง 413
รอบที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ห้อง 501
รอบที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ห้อง 413
รอบที่ 7 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ห้อง 413
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมคลิกที่ลิงค์นี้  https://bit.ly/2QZsb5v
=============================================================================
อบรมระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal)
เปิดทั้งหมด 7 รอบ
9:00 - 12:00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 ห้อง 321
รอบที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง 319
รอบที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2562 ห้อง 319
รอบที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้อง 319
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมคลิกที่ลิงค์นี้  https://bit.ly/2AkVyow

**** หมายเหตุ
ขอให้ทุกท่านนำ QRCode หรือรหัส ที่ได้รับหลังจากกรอกแบบตอบรับมาในวันอบรมเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าอบรมด้วยค่ะ หากไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ค่ะ และหากมาลงทะเบียนหน้างาน ให้โทรตรวจสอบกับทีมสนับสนุนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างก่อนค่ะ
          02-270-5622-4  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น. 
          092-270-5622   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. และวันเสาร์เวลา 8:00-20:00 น.