ตารางการอบรม
ชื่อไฟล์ 
  • 1
ไม่มีข้อมูลให้แสดง

ตารางการอบรมระบบสำหรับภาคี ไตรมาส 1/2562

อบรมระบบ DOL รายงานความก้าวหน้า และ ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้
เปิดทั้งหมด 6 รอบ
9:00 - 12:00 น. ระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้า
13:00 - 17:00 น. ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้)
รอบที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 3 วันที่ 16 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 4 วันที่ 30 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ห้อง 319
รอบที่ 6 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ห้อง 414
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมคลิกที่ลิงค์นี้  http://tiny.cc/rrnjzy
=============================================================================
อบรมระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal)
เปิดทั้งหมด 6 รอบ
9:00 - 12:00 น.
รอบที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ห้อง 414
รอบที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 3 วันที่ 15 พศจิกายน 2561 ห้อง 414
รอบที่ 4 วันที่ 29 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 5 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้อง 414
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมคลิกที่ลิงค์นี้  http://tiny.cc/7qnjzy

**** หมายเหตุ
ขอให้ทุกท่านนำ QRCode หรือรหัส ที่ได้รับหลังจากกรอกแบบตอบรับมาในวันอบรมเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าอบรมด้วยค่ะ หากไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ค่ะ และหากมาลงทะเบียนหน้างาน ให้โทรตรวจสอบกับทีมสนับสนุนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างก่อนค่ะ
          02-270-5622-4  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น. 
          092-270-5622   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. และวันเสาร์เวลา 8:00-20:00 น.