ตารางการอบรม
ชื่อไฟล์ 
  • 1
ไม่มีข้อมูลให้แสดง

ตารางการอบรมระบบสำหรับภาคี ไตรมาส 1/2562

อบรมระบบ DOL รายงานความก้าวหน้า และ ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้
เปิดทั้งหมด 6 รอบ
9:00 - 12:00 น. ระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้า
13:00 - 17:00 น. ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้)
รอบที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 3 วันที่ 16 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 4 วันที่ 30 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ห้อง 319
รอบที่ 6 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ห้อง 414
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงค์นี้  http://tiny.cc/rrnjzy
=============================================================================
อบรมระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal)
เปิดทั้งหมด 6 รอบ
9:00 - 12:00 น.
รอบที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ห้อง 414
รอบที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 3 วันที่ 15 พศจิกายน 2561 ห้อง 414
รอบที่ 4 วันที่ 29 พศจิกายน 2561 ห้อง 413
รอบที่ 5 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ห้อง 413
รอบที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้อง 414
ตอบรับการเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงค์นี้  http://tiny.cc/7qnjzy